اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/666545/دژپسند-دولت-به-دنبال-ثبات-بازار-ارز-است/دژپسند-دولت-به-دنبال-ثبات-بازار-ارز-است&text=دژپسند-دولت-به-دنبال-ثبات-بازار-ارز-است

اشتراک گذاری