اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/666678/یک-طلا-برای-ایران-در-روز-نخست/یک-طلا-برای-ایران-در-روز-نخست&text=یک-طلا-برای-ایران-در-روز-نخست

اشتراک گذاری