اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/668168/صادرات-خاک-زراعی-و-مرتعی-ممنوع-شد/صادرات-خاک-زراعی-و-مرتعی-ممنوع-شد&text=صادرات-خاک-زراعی-و-مرتعی-ممنوع-شد

اشتراک گذاری