اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/668568/مردم-مرجع-قضاوت-درباره-عملکرد-مسئولان-هستند/مردم-مرجع-قضاوت-درباره-عملکرد-مسئولان-هستند&text=مردم-مرجع-قضاوت-درباره-عملکرد-مسئولان-هستند

اشتراک گذاری