اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/668577/قدردانی-سید-حسن-نصرالله-از-ایران/قدردانی-سید-حسن-نصرالله-از-ایران&text=قدردانی-سید-حسن-نصرالله-از-ایران

اشتراک گذاری