اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/669016/راه-سوء‎استفاده-واردکنندگان-از-ارز-دولتی-بسته-شد/راه-سوء‎استفاده-واردکنندگان-از-ارز-دولتی-بسته-شد&text=راه-سوء‎استفاده-واردکنندگان-از-ارز-دولتی-بسته-شد

اشتراک گذاری