اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/669258/تشویق-صادرکنندگان-متعهد-به-بازگشت-ارز/تشویق-صادرکنندگان-متعهد-به-بازگشت-ارز&text=تشویق-صادرکنندگان-متعهد-به-بازگشت-ارز

اشتراک گذاری