اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/669303/نمایش-استیصال-و-درماندگی-مزدوران-تروریست/نمایش-استیصال-و-درماندگی-مزدوران-تروریست&text=نمایش-استیصال-و-درماندگی-مزدوران-تروریست

اشتراک گذاری