اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/669935/جدال-کاراته-کاران-کشورمان-برای-کسب-13-نشان/جدال-کاراته-کاران-کشورمان-برای-کسب-13-نشان&text=جدال-کاراته-کاران-کشورمان-برای-کسب-13-نشان

اشتراک گذاری