اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/670288/قائله-تروریست‌-ها-را-تمام-می‌کنیم/قائله-تروریست‌-ها-را-تمام-می‌کنیم&text=قائله-تروریست‌-ها-را-تمام-می‌کنیم

اشتراک گذاری