اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/670864/بازگشت-طرح-ترافیک-و-زوج-و-فرد-در-روزهای-پنجشنبه/بازگشت-طرح-ترافیک-و-زوج-و-فرد-در-روزهای-پنجشنبه&text=بازگشت-طرح-ترافیک-و-زوج-و-فرد-در-روزهای-پنجشنبه

اشتراک گذاری