اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/671083/آیت-الله-محمد-مؤمن-دارفانی-را-وداع-گفت/آیت-الله-محمد-مؤمن-دارفانی-را-وداع-گفت&text=آیت-الله-محمد-مؤمن-دارفانی-را-وداع-گفت

اشتراک گذاری