اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/671611/ثابت-کردیم-قدرت-ما-برای-صلح-ثبات-و-امنیت-است/ثابت-کردیم-قدرت-ما-برای-صلح-ثبات-و-امنیت-است&text=ثابت-کردیم-قدرت-ما-برای-صلح-ثبات-و-امنیت-است

اشتراک گذاری