اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/672686/اشتغال-نیازمند-متولی-و-فرماندهی-واحد-است/اشتغال-نیازمند-متولی-و-فرماندهی-واحد-است&text=اشتغال-نیازمند-متولی-و-فرماندهی-واحد-است

اشتراک گذاری