اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/672703/بازتاب-سفر-بشار-اسد-به-تهران/بازتاب-سفر-بشار-اسد-به-تهران&text=بازتاب-سفر-بشار-اسد-به-تهران

اشتراک گذاری