اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/673172/مصوبات-بخش-هزینه‌ای-بودجه-98-کل-کشور/مصوبات-بخش-هزینه‌ای-بودجه-98-کل-کشور&text=مصوبات-بخش-هزینه‌ای-بودجه-98-کل-کشور

اشتراک گذاری