اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/673564/سفر-بشار-اسد-به-تهران-نقطه-عطفی-در-روابط-ایران-و-سوریه/سفر-بشار-اسد-به-تهران-نقطه-عطفی-در-روابط-ایران-و-سوریه&text=سفر-بشار-اسد-به-تهران-نقطه-عطفی-در-روابط-ایران-و-سوریه

اشتراک گذاری