اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/673614/افزایش-20-درصدی-حقوق-کارمندان-و-بازنشستگان/افزایش-20-درصدی-حقوق-کارمندان-و-بازنشستگان&text=افزایش-20-درصدی-حقوق-کارمندان-و-بازنشستگان

اشتراک گذاری