اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/674127/ابلاغیه-مهم-تجارت-خارجی-گمرک/ابلاغیه-مهم-تجارت-خارجی-گمرک&text=ابلاغیه-مهم-تجارت-خارجی-گمرک

اشتراک گذاری