اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/674914/آیا-بودجه-98-اشتغال-محور-است/آیا-بودجه-98-اشتغال-محور-است&text=آیا-بودجه-98-اشتغال-محور-است

اشتراک گذاری