اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675044/نه-دولت-آلمان-درباره-حزب-الله/نه-دولت-آلمان-درباره-حزب-الله&text=نه-دولت-آلمان-درباره-حزب-الله

اشتراک گذاری