اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675076/دولت-حق-ندارد-مصوبه-مجلس-را-اجرا-نکند/دولت-حق-ندارد-مصوبه-مجلس-را-اجرا-نکند&text=دولت-حق-ندارد-مصوبه-مجلس-را-اجرا-نکند

اشتراک گذاری