اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675369/توییت-نوبخت-درمورد-افزایش-حقوق‌ها/توییت-نوبخت-درمورد-افزایش-حقوق‌ها&text=توییت-نوبخت-درمورد-افزایش-حقوق‌ها

اشتراک گذاری