اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/675658/افزایش-حقوق-کارمندان-400-هزار-تومان-5-درصد/افزایش-حقوق-کارمندان-400-هزار-تومان-5-درصد&text=افزایش-حقوق-کارمندان-400-هزار-تومان-5-درصد

اشتراک گذاری