اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/676012/رژیم-صهیونیستی-غزه-را-بمباران-کرد/رژیم-صهیونیستی-غزه-را-بمباران-کرد&text=رژیم-صهیونیستی-غزه-را-بمباران-کرد

اشتراک گذاری