اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/676351/راه-اندازی-قطار-تهران-رشت-از-امروز/راه-اندازی-قطار-تهران-رشت-از-امروز&text=راه-اندازی-قطار-تهران-رشت-از-امروز

اشتراک گذاری