اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/677223/توافق-بهزیستی-و-بسیج-مددجویان-را-خانه-دار-می-کند/توافق-بهزیستی-و-بسیج-مددجویان-را-خانه-دار-می-کند&text=توافق-بهزیستی-و-بسیج-مددجویان-را-خانه-دار-می-کند

اشتراک گذاری