اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/677285/کورس-اسب-دوانی-گنبد-و-مسابقات-زمستانه-97/کورس-اسب-دوانی-گنبد-و-مسابقات-زمستانه-97&text=کورس-اسب-دوانی-گنبد-و-مسابقات-زمستانه-97

اشتراک گذاری