اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/677642/ویدئوی-لحظه-پرتاب-ماهواره-چین-به-فضا/ویدئوی-لحظه-پرتاب-ماهواره-چین-به-فضا&text=ویدئوی-لحظه-پرتاب-ماهواره-چین-به-فضا

اشتراک گذاری