اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/677868/انفجار-اتوبوس-در-استکهلم/انفجار-اتوبوس-در-استکهلم&text=انفجار-اتوبوس-در-استکهلم

اشتراک گذاری