اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678291/دیدار-صمیمی-سران-عشایر-کربلا-با-دکتر-روحانی/دیدار-صمیمی-سران-عشایر-کربلا-با-دکتر-روحانی&text=دیدار-صمیمی-سران-عشایر-کربلا-با-دکتر-روحانی

اشتراک گذاری