اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678292/پیام-تبریک-وزیر-دفاع-به-سردار-سلیمانی/پیام-تبریک-وزیر-دفاع-به-سردار-سلیمانی&text=پیام-تبریک-وزیر-دفاع-به-سردار-سلیمانی

اشتراک گذاری