اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678307/برداشت-25-میلیون-شاخه-گل-نرگس-در-ایلام/برداشت-25-میلیون-شاخه-گل-نرگس-در-ایلام&text=برداشت-25-میلیون-شاخه-گل-نرگس-در-ایلام

اشتراک گذاری