اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678309/حفظ-برجام-موجب-حفظ-اعتبار-شورای-امنیت/حفظ-برجام-موجب-حفظ-اعتبار-شورای-امنیت&text=حفظ-برجام-موجب-حفظ-اعتبار-شورای-امنیت

اشتراک گذاری