اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678311/بی-نتیجه-ماندن-جلسه-شورای-عالی-کار/بی-نتیجه-ماندن-جلسه-شورای-عالی-کار&text=بی-نتیجه-ماندن-جلسه-شورای-عالی-کار

اشتراک گذاری