اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678316/تجهیز-پلیس-به-سامانه-های-هوشمند-در-طرح-نوروزی/تجهیز-پلیس-به-سامانه-های-هوشمند-در-طرح-نوروزی&text=تجهیز-پلیس-به-سامانه-های-هوشمند-در-طرح-نوروزی

اشتراک گذاری