اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678317/تحرکات-در-منطقه-را-دائم-رصد-می-کنیم/تحرکات-در-منطقه-را-دائم-رصد-می-کنیم&text=تحرکات-در-منطقه-را-دائم-رصد-می-کنیم

اشتراک گذاری