اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678318/دیدار-روحانی-با-آیت-الله-سیستانی/دیدار-روحانی-با-آیت-الله-سیستانی&text=دیدار-روحانی-با-آیت-الله-سیستانی

اشتراک گذاری