اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678320/انتصاب-نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-شهر-همدان/انتصاب-نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-شهر-همدان&text=انتصاب-نماینده-ولی-فقیه-و-امام-جمعه-شهر-همدان

اشتراک گذاری