اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678321/برگزاری-رزمایش-ترافیکی-نوروز-98/برگزاری-رزمایش-ترافیکی-نوروز-98&text=برگزاری-رزمایش-ترافیکی-نوروز-98

اشتراک گذاری