اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678324/باز-همان-فرمان-تکراری-ترامپ/باز-همان-فرمان-تکراری-ترامپ&text=باز-همان-فرمان-تکراری-ترامپ

اشتراک گذاری