اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678327/بندر-خرمشهر-25-اسفند-میزبان-115-لاله-گلگون-کفن/بندر-خرمشهر-25-اسفند-میزبان-115-لاله-گلگون-کفن&text=بندر-خرمشهر-25-اسفند-میزبان-115-لاله-گلگون-کفن

اشتراک گذاری