اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678330/توزیع-روغن-موتور-دولتی-به-تاکسیرانان/توزیع-روغن-موتور-دولتی-به-تاکسیرانان&text=توزیع-روغن-موتور-دولتی-به-تاکسیرانان

اشتراک گذاری