اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678331/اعتبار-طرح-ترافیک-۹۷-تا-تابستان-98/اعتبار-طرح-ترافیک-۹۷-تا-تابستان-98&text=اعتبار-طرح-ترافیک-۹۷-تا-تابستان-98

اشتراک گذاری