اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678332/بازگشایی-خطوط-6-و-7-متروی-تهران-شنبه/بازگشایی-خطوط-6-و-7-متروی-تهران-شنبه&text=بازگشایی-خطوط-6-و-7-متروی-تهران-شنبه

اشتراک گذاری