اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678334/بازدید-روحانی-از-بیت-تاریخی-امام-خمینیره-در-نجف/بازدید-روحانی-از-بیت-تاریخی-امام-خمینیره-در-نجف&text=بازدید-روحانی-از-بیت-تاریخی-امام-خمینیره-در-نجف

اشتراک گذاری