اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678342/ثبت-رویدادهای-خبری-از-نگاه-دوربین/ثبت-رویدادهای-خبری-از-نگاه-دوربین&text=ثبت-رویدادهای-خبری-از-نگاه-دوربین

اشتراک گذاری