اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678343/خالق-مداحی-کربلا-کربلا-درگذشت/خالق-مداحی-کربلا-کربلا-درگذشت&text=خالق-مداحی-کربلا-کربلا-درگذشت

اشتراک گذاری