اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678348/ضرورت-وحدت-مردم-و-مسئولان-برای-رفع-مشکلات-اقتصادی/ضرورت-وحدت-مردم-و-مسئولان-برای-رفع-مشکلات-اقتصادی&text=ضرورت-وحدت-مردم-و-مسئولان-برای-رفع-مشکلات-اقتصادی

اشتراک گذاری