اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/678359/لزوم-بسیج-حداکثری-همه-نیروها-در-مقابل-تهاجم-حداکثری-دشمنان-ایران/لزوم-بسیج-حداکثری-همه-نیروها-در-مقابل-تهاجم-حداکثری-دشمنان-ایران&text=لزوم-بسیج-حداکثری-همه-نیروها-در-مقابل-تهاجم-حداکثری-دشمنان-ایران

اشتراک گذاری